ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

1
ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ

Η ενθάρρυνση του κάθε μαθητή, προκειμένου ο ίδιος να πιστέψει στον εαυτό του και να ξεδιπλώσει τις δυνατότητές του. Το παιδί που αποκτά αυτοπεποίθηση, σταδιακά αποκτά και διάθεση για εξέλιξη και δημιουργία.

2
ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ο μαθητής να αποκτήσει δεξιότητες οργάνωσης και μελέτης προκειμένου από μόνος του να συντονίζει και να οργανώνει το διαβασμά του. Οφείλουμε να μάθουμε στο παιδί ότι η μελέτη είναι προσωπική του υπόθεση και ότι αποτελεί ένα από τα βασικότερα καθήκοντα της ζωής του.

3
ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ο μαθητής να καλύψει τα ενδεχόμενα μαθησιακά του κενά, να αποκτήσει βάσεις και να αφομοιώσει καινούριες πληροφορίες, σωστά και μεθοδικά.

4
ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Έτσι θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει χωρίς προβλήματα στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα του Γυμνασίου.