ΠΑΡΟΧΕΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Το κέντρο μας φιλοξενεί μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού. Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να έρχονται απευθείας μετά το σχολείο, να τρώνε το γεύμα τους που θα φέρνουν τα ίδια και στη συνέχεια να ξεκινά η μελέτη.

Τα παιδιά, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση επιλεγμένων εκπαιδευτικών εφαρμόζοντας σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους μελέτης, διαβάζουν σε ολιγομελή τμήματα, ανά τάξη, όλα τα μαθήματα της επόμενης ημέρας και στη συνέχεια γίνονται ασκήσεις εμπέδωσης προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε παιδιού, όταν αυτές χρειάζονται. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές μας κατανοούν σε βάθος την σχολική ύλη. Για την σωστή προετοιμασία χρειάζεται καθημερινά τρίωρη απασχόληση, ακόμη και αν ο μαθητής δεν έχει υποχρεώσεις για την επόμενη ημέρα.

Ο συγκεκριμένος χρόνος μελέτης στο χώρο μας είναι αποδοτικός, ώστε να μένει αρκετός ελεύθερος χρόνος στο παιδί για άλλες δραστηριότητες ή ξεκούραση. Το κέντρο μας παρέχει στους μαθητές γνώσεις και δεξιότητες που οι γονείς δεν έχουν τον απαιτούμενο χρόνο να διαθέσουν οι ίδιοι στην καθημερινότητά τους.

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ & ΓΡΑΦΩ».

για Ε΄ & Στ΄ Δημοτικού: 2 δίωρα μαθήματα μηνιαίως.

Παραγωγή γραπτού λόγου:
Η σωστή έκφραση χτίζεται από μικρή ηλικία μέσα από :
• ασκήσεις κατανόησης κειμένων,
• τρόπους ανάπτυξης ιδεών,
• ασκήσεις εμπλουτισμού λεξιλογίου και εμπέδωσης ορθογραφικών και συντακτικών κανόνων,
• διάβασμα εξωσχολικών βιβλίων.